Załóż konto

Zakładanie nowego konta

1. Administratorem Portalu Pacjenta jest Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail, hasło i login) na poziomie regionalnym, które odbywa się w zbiorze danych osobowych o nazwie: Ewidencja użytkowników Platformy Regionalnej, którego administratorem jest Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Celem przetwarzania danych osobowych jest zarządzanie udzielaniem usług medycznych.

3. Po aktywowaniu konta w podmiocie leczniczym i wyrażeniu pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zbiorze o nazwie: Regionalne repozytorium dokumentacji medycznej, którego administratorem jest podmiot leczniczy, Użytkownik uzyska dostęp do swojej dokumentacji medycznej poprzez Portal Pacjenta.

4. Użytkownik ma prawo do poprawiania swoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

* - pola wymagane

+-formValidationInfo-+

Zweryfikuj wprowadzone dane

+-errorText-+ +-successText-+ +-requestPendingText-+

Redakcja Portalu Pacjenta przypomina wszystkim osobom posiadającym konto na Portalu Pacjenta o trwającym od dnia 1 grudnia 2017r. konkursie „Nie stój w kolejce – zarejestruj się do lekarza przez Internet”. Do wygrania jest 5 tabletów marki Huawei.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem konkursu https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/konkurs-1

Osoby, które dokonały zgłoszenia do konkursu w dniach 1 grudnia 2017r. – 28 lutego 2018r., a nie przesłały jeszcze  hasła promocyjnego powinny dokonać tego do 30 kwietnia 2018r.