Aktywacja konta

Aktywacja konta przy pomocy profilu zaufanego

Jeśli masz konto na Profilu Zaufanym przy jego pomocy aktywuj konto

+-errorInfo-+

Informacje o koncie

Portal Pacjenta Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie

Logotyp Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Informujemy, iż przez Portal Pacjenta zapisać się można obecnie do następujących podmiotów leczniczych:

- SP ZOZ w Augustowie

- SP ZOZ w Bielsku Podlaskim

- SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

- SP ZOZ w Sejnach

- SP ZOZ w Sokółce

- SO w Grajewie

- SO w Kolnie

- SO w Wysokiem Mazowieckiem

- OR w Suwałkach

Elektroniczna rejestracja bezpośrednio w podmiotach leczniczych

Portal Pacjenta udostępnia poradnie oraz terminy wystawione przez podmioty lecznicze w związku czym nie mamy wpływu na ich ilość oraz faktyczną dostępność.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z podmiotami leczniczymi.