Projekty dofinansowane z IV RPOWP 2007-2013

Projekty z obszaru ochrony zdrowia, dofinansowane IV osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, realizowane indywidualnie przez podmioty lecznicze województwa podlaskiego.

Tytuł projektu Nazwa podmiotu Wartość projektu Wartość dofinansowania Data podpisania umowy
Stworzenie infrastruktury oraz wdrożenie oprogramowania w Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku umożliwiających uruchomienie e-usług medycznych oraz integrację z regionalnym systemem e-Zdrowie  Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku  2 749 782,46 zł 2 334 178,58 zł  04.06.2013
Techniki Informacyjne i Komunikacyjne (TIK) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach 2 761 583,70 zł  2 346 823,39 zł  16.05.2013
Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie Województwo Podlaskie 58 853 605,57 zł 49 987 174,64 zł

08.11.2008

(fiszka projektowa)

Zastosowanie innowacyjnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ochronie zdrowia poprzez rozwój e-usług w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku 3 337 203,63 zł 2 547 746,71 zł 22.07.2011
Modernizacja SP ZOZ w Łapach w zakresie wdrożenia systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych usprawniających obsługę pacjenta Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach 1 574 700,51 zł 1 332 745,18 zł 14.05.2013
Wdrożenie narzędzi TIK w Białostockim Centrum Onkologii w ramach rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Białymstoku 2 119 035,00 zł 1 800 657,00 zł 01.07.2013
Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku   3 372 920,37 zł  2 428 657,40 zł  15.05.2013
Wprowadzenie rozwiązań informatycznych w celach sprawnego zarządzania w SZW w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 2 461 285,00 zł 2 092 092,19 zł 25.05.2013
Wdrożenie nowoczesnego systemu e-zdrowie do obsługi pacjenta w UDSK przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku 2 815 993,65 zł 2 390 667,20 zł 14.06.2013
Wprowadzenie innowacyjnego systemu zamawiania i dystrybucji leków typu uni-dose w Aptece Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. St. Deresza w Choroszczy 2 991 360,00 zł 2 472 607,48 zł

14.05.2013

05.06.2014 rozwiązanie umowy

Kompleksowe e-usługi w zakresie krwiolecznictwa świadczone przez RCKIK w Białymstoku Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku 2 491 377,51 zł 2 029 231,96 zł

16.05.2013

 pełna lista projektów dofinansowanych w perspektywie 2007-2013 w ramach RPOWP znajduje się na stronie http://www.podlaskiedotacje.pl/