Zmiana/resetowanie hasła użytkownika

Jeśli Użytkownik zapomni hasła do konta na Portalu Pacjenta, może je zresetować.

Aby zresetować hasło użytkownika należy:

 1. Wybrać opcję Logowanie znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu.
 1. W wyświetlonym formularzu, należy:
 • wpisać swój login,
 • w opcji „Zaloguj jako” wybrać „jako Pacjent”,
 • po wciśnięciu przycisku OK, w okienku, w którym wpisuje się hasło, należy kliknąć opcję Resetuj hasło.
 1. Na kolejnym ekranie należy upewnić się, że zaznaczona jest opcja Konto pacjenta, a następnie wprowadzić swój login (login, to: pierwsza litera imienia i nazwisko pisane łącznie bez polskich znaków lub PESEL).
 1. Wpisanie loginu należy potwierdzić wprowadzeniem kodu Captcha.
 2. Po wciśnięciu przycisku Wyślij system wyświetli informację, iż na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana instrukcja dot. zmiany hasła.
 1. W treści maila należy kliknąć link potwierdzający, który spowoduje przeniesienie na Portal Pacjenta i reset hasła.
 2. Następnie należy kliknąć w opcję Logowanie, z prawej strony ekranu.

Po zresetowaniu hasła użytkownik zachowuje możliwość rejestracji do poradni, ale jego konto wymaga ponownej aktywacji.

W celu ponownej aktywacji należy (jak poprzednio) udać się do podmiotu leczniczego i poprosić o wygenerowanie kodu PIN. Nie zadziała kod PIN użyty poprzednio.

Procedura ta związana jest z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz eliminuje ryzyko przejęcia konta na Portalu Pacjenta i nieuprawnionego dostępu do dokumentacji medycznej.

 1. Wyświetlonym okienku należy wpisać login użytkownika lub PESEL
 2. Wcisnąć przycisk OK
 3. Wprowadzić Nowe hasło podane w treści maila
 4. Wcisnąć OK
 5. System poprosi o wprowadzenie nowego - własnego hasła.

30 dni

System wymusza automatyczną zmianę hasła co 30 dni.

Informujemy, iż z przyczyn niezależnych od Portalu Pacjenta,  a leżących po stronie Uniwersyteckiego Szpitalnego Klinicznego w Białymstoku, podczas rejestracji do niektórych poradni ww. podmiotu mogą występować błędy.

Przepraszamy za niedogodności.