Logowanie na konto na Portalu Pacjenta

Aby zalogować się na posiadane konto na Portalu Pacjenta Systemu Informacyjnego e Zdrowie, należy:

  1. Wybrać opcję "Logowanie" znajdującą się w rogu ekranu.

  1. W wyświetlonym formularzu, należy:
  • wpisać swój login,
  • w opcji „Zaloguj jako” wybrać „jako Pacjent”,
  • po wciśnięciu przycisku OK wpisać znane sobie hasło.

  1.  O skuteczności zalogowania świadczyć będzie pojawienie się imienia i nazwiska użytkownika w rogu ekranu.