Edycja danych konta na Portalu Pacjenta

Aby uzupełnić/edytować dane na koncie na Portalu Pacjenta Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie, należy:

  1. W prawy górnym rogu kliknąć nazwę swojego konta.

Wyświetli  się okienko umożliwiające:

  1. przypisanie do konta zdjęcia użytkownika (opcja: Ustaw zdjęcie),
  2. edycję danych użytkownika (opcja: Konto).

  1. Aby uzupełnić/edytować dane na koncie pacjenta, należy kliknąć opcję Konto, która wyświetli aktualnie zapisane dane dot. użytkownika.

  1. Wciśnięcie przycisku Edytuj dane kontaktowe spowoduje wyświetlenie formularza umożliwiającego wprowadzenie danych.

  1. Po wprowadzeniu zmian w danych adresowych należy wcisnąć przycisk Zapisz.

Nie ma możliwości samodzielnej zmiany danych osobowych, adresu e-mail i loginu.

W celu zmiany tych danych należy wysłać odpowiednią informację na adres psiez@wrotapodlasia.pl