Aktywacja konta na Portalu Pacjenta

Aktywacja konta zapewnia możliwość wglądu przez Internet do swojej dokumentacji medycznej zgromadzonej na koncie na Portalu Pacjenta.

Procedura aktywacji utworzona została w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do danych wrażliwych pacjenta.

Po założeniu konta, pozostaje ono nieaktywne do momentu uzyskania i wprowadzenia kodu PIN. Dostępna jest dla niego tylko funkcjonalność e-Rejestracji.

Aktywacja konta umożliwia dostęp pacjenta przez Internet do własnej elektronicznej dokumentacji medycznej.

Konto aktywować można w podmiotach leczniczych zintegrowanych w systemie (zobacz: Wykaz podmiotów, w których można aktywować konto na Portalu Pacjenta)

Aby uzyskać PIN do aktywacji konta na Portalu Pacjenta należy:

  1. Zgłosić się do rejestracji podmiotu leczniczego i poprosić o aktywację konta na Portalu Pacjenta systemu e-Zdrowie.
  2. Podać swój login i okazać dowód tożsamości.
  3. Pracownik podmiotu leczniczego wygeneruje kod PIN do aktywacji konta.

Aby aktywować konto otrzymanym PINem, użytkownik Portalu Pacjenta powinien:

  1. Zalogować się na swoje konto użytkownika na Portalu Pacjenta.
  2. Wybrać właściwości swojego konta dostępne przez kliknięcie w imię i nazwisko w górnym rogu ekranu.
  3. W oknie właściwości konta kliknąć przycisk Aktywuj konto.
  4. W wyświetlonym formularzu wpisać posiadany kod PIN.

 

Nie trzeba aktywować konta w każdym podmiocie leczniczym z osobna! Aktywuje się raz i działa ono do momentu zresetowania hasła.

Aktywne konto zapewnia wgląd przez Portal Pacjenta do własnej elektronicznej dokumentacji medycznej.

Konto będzie aktywne do momentu zresetowania zapomnianego hasła.
Po jego dezaktywacji należy ponownie udać się do podmiotu leczniczego i uzyskać kod PIN.

Informujemy, iż z przyczyn niezależnych od Portalu Pacjenta,  a leżących po stronie Uniwersyteckiego Szpitalnego Klinicznego w Białymstoku, podczas rejestracji do niektórych poradni ww. podmiotu mogą występować błędy.

Przepraszamy za niedogodności.