Jak działa Portal Pacjenta?

Przed wizytą w podmiocie leczniczym

KONTO UŻYTKOWNIKA

Użytkownik: Zakłada konto na Portalu Pacjenta (patrz: Zakładanie konta na Portalu Pacjenta)

E-REJESTRACJA

Po zalogowaniu na konto na Portalu Pacjenta: Rejestruje się na wizytę w poradni specjalistycznej (patrz: eRejestracja na wizytę).

W podmiocie leczniczym

Kod PIN i wyrażenie zgody

W poradni/rejestracji podmiotu leczniczego Pacjent:

  1. aktywuje konto: podaje swój login i okazuje dowód osobisty. Od pracownika podmiotu leczniczego otrzymuje kod PIN do aktywacji konta (patrz: Aktywacja konta na Portalu Pacjenta).
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia na poziomie regionalnym. Aby dokumentacja z każdego podmiotu była widoczna na Portalu, taka zgoda musi zostać wyrażona i zarejestrowana w każdym z podmiotów, w którym leczy się Pacjent (patrz: Wyrażenie zgody).

Uzupełnienie danych przez lekarza

Podczas wizyty, lekarz wprowadza do systemu szpitalnego informacje dot. zdrowia Pacjenta. Będą one widoczne na koncie na Portalu Pacjenta po zakończeniu wizyty, jeśli Pacjent wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia na poziomie regionalnym Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie.

po wizycie u lekarza

Aktywacja konta

Użytkownik loguje się na konto na Portalu Pacjenta, w sekcji Aktywacja konta, wprowadza otrzymany PIN i uzyskuje dostęp do pełnej wersji systemu (patrz: Aktywacja konta na Portalu Pacjenta).

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Użytkownik loguje się na swoje aktywowane konto w Portalu Pacjenta i przegląda obecną tam dokumentację medyczną: (patrz: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna na Portalu Pacjenta).