Anulowanie rezerwacji terminu

W celu anulowania wybranego terminu wizyty, należy:

  1. Przejść do modułu eRejestracja (patrz: Wejście do modułu eRejestracja).
  2. Wyświetlić terminy użytkownika, poprzez wybranie opcji Moje terminy.
  1. Na liście odszukać termin wizyty, który ma zostać anulowany i zaznaczyć go pojedynczym kliknięciem
  1. wybrać opcję Odwołaj na pasku narzędzi
  1. W wyświetlonym okienku wpisać powód anulowania wizyty.
  1. Wcisnąć przycisk Odwołaj.

Status wizyty

Anulowana rezerwacja zostanie na wykazie wizyt oznaczona statusem