Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Dokumentacja medyczna na Portalu Pacjenta zgrupowana jest w 3 główne kategorie:

  • Dokumenty - dokumentacja medyczna pacjenta przesłana przez podmioty lecznicze
  • Wyniki badań - wyniki badań przekazanych z systemów szpitalnych
  • Parametry życiowe - dane dot. wagi, wzrostu itp. rejestrowane samodzielnie przez użytkownika

Aby przeglądać swoją dokumentację medyczną na Portalu Pacjenta, należy:

  1. Z menu Moje e-Zdrowie wybrać opcję Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Dokumenty

  1. W wyświetlonym oknie przejść na zakładkę Dokumenty
  2. Na przedstawionym ekranie widoczna będzie dokumentacja medyczna przesłana przez podmioty lecznicze, w tym karty informacyjne, historie zdrowia i choroby itp.

Warunkiem uzyskania dostępu do rekordu pacjenta i elektronicznej dokumentacji medycznej jest posiadanie konta aktywowanego kodem PIN.

Aby dokumentacja była widoczna na Portalu Pacjenta, lekarz musi prowadzić dokumentację z wizyty w informatycznym systemie szpitalnym