Część informacyjna Portalu Pacjenta

Portal Pacjenta Podlaskiego Systemu Informacyjnego e Zdrowie, prócz kluczowych funkcjonalności, takich jak e-Rejestracja i Elektroniczna dokumentacja medyczna zawiera część informacyjną dotyczącą:

  • podmiotów leczniczych zintegrowanych wokół Portali Pacjenta, m.in.: danych kontaktowych, opisu działalności, bieżących informacji z zakresu świadczonych przez podmioty lecznicze usług.
  • aktualności z obszaru profilaktyki zdrowotnej, dostępnych badań, wydarzeń promedycznych, czy strefę wiedzy z zakresu ochrony zdrowia.