Podręcznik użytkownika

Portal Pacjenta uruchomiony został w wyniku prac nad projektem „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie, realizowanym w partnerstwie z 26 podmiotami leczniczymi województwa podlaskiego, 10 powiatami oraz Województwem Podlaskim (Lider).

Ideą przyświecającą jego powstaniu było między innymi:

  • usprawnienie komunikacji pomiędzy pacjentem a podmiotem leczniczym,
  • umożliwienie elektronicznej rejestracji do poradni,
  • zapewnienie pacjentowi dostępu przez Internet do swojej dokumentacji medycznej.

Ww. założenia zostały osiągnięte i w chwili obecnej mamy przyjemność zaprosić mieszkańców województwa do korzystania z funkcjonalności, zintegrowanych w ramach Portalu Pacjenta Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie.
System na chwilę obecną obejmuje swoim zasięgiem prawie 30 podmiotów leczniczych i pozwala na rejestrację do kilkuset poradni szpitalnych. Jedynym warunkiem korzystania z elektronicznej rejestracji jest założenie konta na Portalu Pacjenta.
Pragniemy podkreślić, iż system nie jest narzędziem komercyjnym, a korzystanie z niego całkowicie nieodpłatne.

Biorąc pod uwagę powyższe, zapraszamy do korzystania z narzędzi, które mają za  zadanie ułatwić mieszkańcom regionu dostęp do usług z obszaru zdrowia, umożliwić rejestrację do lekarza przez Internet bez konieczności wychodzenia z domu, jak również zapewnić dostęp do dokumentacji medycznej z poziomu własnego komputera.