Pomoc

Portal Pacjenta

Jak działa Podlaski System Informacyjne e-Zdrowie

Portal Pacjenta - założenie konta- infografika

Portal Pacjenta - działanie konta - infografika

Jakie funkcjonalności udostępnia Portal Pacjenta "Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie"?

 • dostęp do aktualności, nowości, informacja o bieżących programach profilaktycznych prowadzonych przez podmioty lecznicze województwa podlaskiego
 • możliwość zarejestrowania się przez Internet do większości poradni specjalistycznych w podmiotach leczniczych województwa podlaskiego (po założeniu konta)
 • dostęp do własnej dokumentacji medycznej przez Internet (po aktywacji konta)
 • uzupełnianie własnej dokumentacji medycznej o prywatne badania, wyniki itp.
 • możliwość łatwego wydruku dokumentacji medycznej
 • możliwość udostępniania dokumentacji medycznej wybranemu lekarzowi.

Co umożliwia mi założenie konta na Portalu Pacjenta?

 • Założenie konta na Portalu Pacjenta umożliwia dokonywanie elektronicznej rejestracji na wizyty w poradniach podmiotów leczniczych.
 • Aktywacja konta na Portalu Pacjenta pozwala na wgląd do własnej dokumentacji medycznej dostępnej poprzez Portal Pacjenta.

Czy dziecko może posiadać konto na Portalu Pacjenta?

Jak najbardziej, osoba niepełnoletnia może korzystać z usług oferowanych przez Portal Pacjenta. W tym celu rodzic zakłada dziecku konto podając jego dane (imię, nazwisko, PESEL) dziecka. Adres mailowy podawany podczas rejestracji może być adresem rodzica. Należy pamiętać, by w celu zarejestrowania dziecka na wizytę w poradni specjalistycznej lub przeglądania jego dokumentacji medycznej, być zalogowanym na konto dziecka, a nie na konto rodzica. Tylko zarejestrowanie się z poziomu konta dziecka zagwarantuje prawidłową rezerwację terminu i odbycie wizyty.

Co muszę zrobić by założyć konto na Portalu Pacjenta?

W celu założenia konta na Portalu Pacjenta należy:

 1. skorzystać z Formularza zakładania konta pacjenta lub lekarza.
 2. zakładając konto pacjenta należy:
 • podać imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail
 • zaakceptować regulamin korzystania z Portalu Pacjenta
 • kliknąć link, który przyjdzie na podany adres e-mail
 • zapamiętać login i hasło

Po założeniu konta użytkownik zyskuje możliwość elektronicznej rejestracji na wizyty w poradniach podmiotów leczniczych.

Jak mogę aktywować konto na Portalu Pacjenta?

Aby aktywować konto na Portalu Pacjenta należy:

 • udać się rejestracji podmiotów leczniczych
 • poprosić o aktywację Konta Pacjenta (wykaz podmiotów, w których aktywować można konto na Portalu Pacjenta)
 • wyrazić zgodę na przekazywanie dokumentacji medycznej na poziom regionalny
 • pracownik rejestracji przekaże PIN do pełnej aktywacji konta
 • PIN należy wprowadzić na stronie ezdrowie.wrotapodlasia.pl w opcji: aktywuj konto.

Po pełnej aktywacji konta użytkownik ma możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności Portalu Pacjenta, w tym przeglądania swojej dokumentacji medycznej.

e-Rejestracja

Gdzie mogę uzyskać pomoc na temat obsługi e-Rejestracji?

Jeżeli masz problem z elektroniczną rejestracją, przeczytaj podręcznik użytkownika dotyczący systemu eRejestracja

Dlaczego nie mogę się zarejestrować na kolejną wizytę?

System ogranicza ilość równoczesnych rejestracji online do lekarzy o tej samej specjalizacji.

Chcąc dokonać takiej rezerwacji, musisz najpierw odwołać wcześniej zaplanowaną wizytę lub musisz poczekać i zarezerwować nowy termin po odbyciu wizyty.

Gdzie mogę przejrzeć wszystkie zarezerwowane przeze mnie wizyty.

Po zalogowaniu się na swoje konto na Portalu Pacjenta i przejściu do systemu e-Rejestracja, należy kliknąć opcję Moje terminy. W wyświetlonym okienku pojawią się wszystkie zaplanowane przyszłe terminy wizyt.

Jeśli użytkownik chciałby zobaczyć terminy wizyt minionych, należy zaznaczyć opcję "Pokaż archiwalne terminy", co spowoduje wyświetlenie terminów, które już minęły.

Czy mogę anulować rezerwację terminu wizyty?

Oczywiście, możliwe jest anulowanie terminu wizyty przez Portal Pacjenta. W tym celu, w okienku Moje terminy należy zaznaczyć termin, który użytkownik chce odwołać a następnie wcisnąć przycisk Odwołaj. W wyświetlonym okienku należy podać powód odwołania wizyty.

Czy ktoś będzie widział zarezerwowane przez mnie terminy wizyt?

Terminy wizyt widoczne są wyłącznie dla pacjenta, który je rezerwował i dla pracowników rejestracji w podmiotach leczniczych, którzy muszą każdy termin potwierdzić.

Czy można zapisać do lekarza dziecko?

W celu zapisania swojego dziecka do lekarza, należy założyć mu jego własne konto i przy jego pomocy zarezerwować wizytę.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Gdzie mogę uzyskać pomoc na temat systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej?

W przypadku elektronicznej dokumentacji medycznej, wybierz jeden z tematów:

Dlaczego nie widzę swoich dokumentów medycznych?

System przetwarza Twoją dokumentację medyczną jedynie z tych podmiotów medycznych, w których podpisałeś/aś stosowną zgodę. Ponadto - dokumentacja wytworzona przed podpisaniem zgody nie jest przesyłana do Portalu.

Kto może przeglądać moją dokumentację medyczną?

Dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej posiada wyłącznie jej właściciel, czyli pacjent logujący się na własne konto w Portalu Pacjenta.

Pacjent może udostępnić swoją dokumentację medyczną lekarzowi, do którego udaje się na wizytę. Zgodę można nadać w procesie elektronicznej rejestracji, lub ręcznie na ekranie zarządzania uprawnieniami.

Specyficzną sytuacją, w której lekarz może wgląd do dokumentacji medycznej pacjenta, jest dostęp w tzw. trybie krytycznym, np. przy zagrożeniu życia pacjenta. Informacja taka jest każdorazowo odnotowywana w systemie.

Czy każdy lekarz może przeglądać moją dokumentację?

Dostęp do Twojej dokumentacji medycznej na poziomie centralnym mają jedynie wskazani przez Ciebie specjaliści. Zgodę możesz nadać w procesie elektronicznej rejestracji, lub ręcznie na ekranie zarządzania uprawnieniami.

Otrzymałem/am informację, że lekarz A przeglądał moją dokumentację mimo że nie nadawałem/am mu uprawnień. Jak to możliwe?

System przewiduje sytuację dostępu do dokumentacji medycznej w tzw. trybie krytycznym (np. gdy zagrożone jest życie pacjenta).

Lekarz, w takich przypadkach może wystąpić o wyjątkowe nadanie uprawnień na 24h, bez oczekiwania na zgodę pacjenta. Każdorazowo taka sytuacja skutkuje powiadomieniem pacjenta na skrzynkę kontaktową oraz adnotacją tryb krytyczny, która widoczna jest na ekranie prezentującym wszystkich lekarzy, którzy przeglądali Twoją dokumentację medyczną.