Projekt "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"

realizowany był w ramach IV osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.


Do realizacji ww. projektu zaproszono podmioty lecznicze województwa podlaskiego i ich organy założycielskie, co w praktyce dało 37 partnerów zrzeszonych na podstawie Porozumienia Partnerskiego, którymi byli:

 • Województwo Podlaskie jako Lider projektu,
 • podmioty lecznicze, dla których organem tworzącym jest województwo podlaskie,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty lecznicze, dla których organem tworzącym są jednostki samorządu terytorialnego,
 • 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku.

Założone cele projektu, to między innymi:

 • stworzenie narzędzi do procesów planowania leczenia
 • stworzenie narzędzi do procesów podejmowania decyzji
 • zracjonalizowanie wydatków publicznych na ochronę zdrowia
 • budowa systemu regionalnego – integratora systemów elektronicznych ochrony zdrowia
 • budowa elementów systemów szpitalnych lub integracja istniejących
 • budowa vortalu tematycznego dla mieszkańców województwa podlaskiego do kontaktów z jednostkami ochrony zdrowia

Główne korzyści

Pacjenci

 • bardziej efektywna komunikacja pacjentów z podmiotami leczniczymi
 • krótszy czas obsługi procedur rejestracji do lekarzy specjalistów
 • zdalny dostęp do własnej elektronicznej dokumentacji medycznej
 • aktualna informacja o zbliżających się terminach badań i akcjach profilaktycznych
 • zdalny dostęp do własnej elektronicznej dokumentacji medycznej
 • aktualna informacja o zbliżających się terminach badań i akcjach profilaktycznych

Lekarze

 • zdalny dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta
 • możliwość przeprowadzenia sprawniejszej diagnozy w oparciu o dane zawarte w udostępnionej elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta

Podmioty lecznicze i organy tworzące

 • usprawniony proces leczenia poprzez wprowadzenie systemu zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną
 • dostęp do narzędzi analitycznych i raportów zarządczych
 • stały monitoring finansowy
 • optymalizacja kosztów
 • bezpieczny system archiwizacji dokumentacji medycznej
 • optymalizacja kosztów
 • bezpieczny system archiwizacji dokumentacji medycznej

Dla osiągniecia założonych celów zostały zakupione i wdrożone

W podmiotach leczniczych:

 • systemy Enterprise Resource Planning (ERP),
 • systemy Hospital Information System (HIS),
 • systemy Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD),
 • systemy Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).

W ramach rozwiązań dla całego województwa:
Portal Pacjenta zapewniający:

 • dostęp do dokumentacji medycznej dla pacjenta i lekarza,
 • dostęp do informacji o podmiotach leczniczych,
 • możliwość e-rejestracji.

Portal Menedżerski zapewniający:

 • dostęp do informacji zarządczych,
 • dostęp do raportów i analiz.


W ramach realizacji projektu, przeprowadzono szereg działań mających na celu przygotowanie bazy dla wdrażanych systemów informatycznych, niezbędnej dla powodzenia całościowego wdrożenia. W szczególności przeprowadzono szereg postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z czym:

 • do 25 podmiotów leczniczych dostarczono sprzęt komputerowy wraz oprogramowaniem, czytniki i drukarki kodów paskowych, skanery dokumentów.
 • w 25 podmiotach leczniczych dostosowano pomieszczenia serwerowni oraz przygotowano oprogramowanie strukturalne w podmiotach leczniczych,
 • 25 podmiotom i UMWP dostarczono urządzenia sieci WAN i połączono je w bezpieczną sieć wraz z 5 letnią gwarancją,
 • 25 podmiotom i UMWP dostarczono sprzęt serwerowy wraz z wyposażeniem, w szczególności:
 • serwery systemów zwirtualizowanych i baz danych, macierze,
 • switche, routery dostępowe, szafy RACK, biblioteki taśmowe i urządzenia do backupu danych, firewall’e oraz niezbędne systemy i licencje.
 • w 25 podmiotach leczniczych wdrożono system typu EDM, EOD i system BI wraz z Hurtownią Danych,
 • w 19 podmiotach leczniczych wdrożono system typu HIS,
 • w 17 podmiotach leczniczych wdrożono system typu ERP,
 • w 10 powiatach wdrożono system BI wraz z Hurtownią Danych,
 • przygotowano Platformę Regionalną, Portal Pacjenta i Portal Menedżerski,
 • w 10 podmiotach leczniczych dokonano rozbudowy posiadanego oprogramowania i jego integracji z platformą Regionalną.

Lista partnerów uczestniczących w realizacji projektu "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"

Jednostki samorządu terytorialnego

 • Powiat Augustowski
 • Powiat Bielski
 • Powiat Sokólski
 • Starostwo Powiatowe w Hajnówce
 • Starostwo Powiatowe w Mońkach
 • Powiat Sejneński
 • Powiat Siemiatycki
 • Starostwo Powiatowe w Grajewie
 • Starostwo Powiatowe w Kolnie
 • Powiat Wysokomazowiecki

Podmioty lecznicze

 • Białostockie Centrum Onkologii im. Marii  Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
 • Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku
 • Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
 • Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
 • Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
 • Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie
 • Szpital Ogólny w Kolnie
 • Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
 • Szpital Powiatowy w Zambrowie sp. z o.o.
 • Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
 • Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Informujemy, iż przez Portal Pacjenta zapisać się można obecnie do następujących podmiotów leczniczych:

- SP ZOZ w Augustowie

- SP ZOZ w Bielsku Podlaskim

- SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

- SP ZOZ w Sejnach

- SP ZOZ w Sokółce

- SO w Grajewie

- SO w Kolnie

- SO w Wysokiem Mazowieckiem

- OR w Suwałkach

Elektroniczna rejestracja bezpośrednio w podmiotach leczniczych

Portal Pacjenta udostępnia poradnie oraz terminy wystawione przez podmioty lecznicze w związku czym nie mamy wpływu na ich ilość oraz faktyczną dostępność.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z podmiotami leczniczymi.