Jeśli Użytkownik zapomni hasła do konta na Portalu Pacjenta, może je zresetować

Aby zresetować hasło użytkownika należy:

  1. Wybrać opcję Logowanie znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu
  2. Wybrać "Zapomniałeś hasła: Zresetuj hasło"
  3. Na kolejnym ekranie należy upewnić się, że zaznaczona jest opcja Konto pacjenta, a następnie wprowadzić swój login (login, to: pierwsza litera imienia i nazwisko pisane łącznie bez polskich znaków lub PESEL).
  4. System umożliwia reset hasła poprzez:
    • email: wtedy na podany adres przyjdzie wiadomość z linkiem, który należy kliknąć w celu resetu i hasłem jednorazowym
    • sms: wtedy na nr telefonu (o ile został podany) przyjdzie wiadomość z kodem resetu, a następnie kolejna z hasłem jednorazowym
  5. Wpisanie loginu i wybór opcji należy potwierdzić wprowadzeniem kodu Captcha.
  6. Po wciśnięciu przycisku Wyślij system rozpocznie procedurę resetu hasła, zgodnie z dokonanym sposobem resetu.

System wymusza automatyczną zmianę hasła co 30 dni.

Resetu hasła można dokonać 1 raz na 24 godziny.

Jeśli użytkownik wprowadzi nieprawidłowy login, wiadomość z resetem hasła nie zostanie wysłana.

Po zresetowaniu hasła użytkownik zachowuje możliwość rejestracji do poradni, ale jego konto wymaga ponownej aktywacji.

W celu ponownej aktywacji należy (jak poprzednio) udać się do podmiotu leczniczego i poprosić o wygenerowanie kodu PIN. Nie zadziała kod PIN użyty poprzednio.

Jest to związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz eliminuje ryzyko przejęcia konta na Portalu Pacjenta i nieuprawnionego dostępu do dokumentacji medycznej.

przydatne linki