Jeśli Użytkownik zapomni hasła do konta na Portalu Pacjenta, może je zresetować.

Aby zresetować hasło użytkownika należy:

  1. Wybrać opcję Logowanie znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu.
  1. kliknąć link "Resetuj hasło"

30 dni

System wymusza automatyczną zmianę hasła co 30 dni.

  1. Na kolejnym ekranie należy upewnić się, że zaznaczona jest opcja Konto pacjenta, a następnie wprowadzić swój login (login, to: pierwsza litera imienia i nazwisko pisane łącznie bez polskich znaków lub PESEL).
  2. System umożliwia reset hasła poprzez:
    1. email: wtedy na podany adres przyjdzie wiadomość z linkiem, który należy kliknąć w celu resetu i hasłem jednorazowym
    2. sms: wtedy na nr telefonu (o ile został podany) przyjdzie wiadomość z kodem resetu, a następnie kolejna z hasłem jednorazowym.

Jeśli użytkownik wprowadzi nieprawidłowy login, wiadomość z resetem hasła nie zostanie wysłana.

  1. Wpisanie loginu i wybór opcji należy potwierdzić wprowadzeniem kodu Captcha.
  2. Po wciśnięciu przycisku Wyślij system rozpocznie procedurę resetu hasła, zgodnie z dokonanym sposobem resetu.

Resetu hasła można dokonać 1 raz na 24 godziny.

Po zresetowaniu hasła użytkownik zachowuje możliwość rejestracji do poradni, ale jego konto wymaga ponownej aktywacji.

W celu ponownej aktywacji należy (jak poprzednio) udać się do podmiotu leczniczego i poprosić o wygenerowanie kodu PIN. Nie zadziała kod PIN użyty poprzednio.

Jest to związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz eliminuje ryzyko przejęcia konta na Portalu Pacjenta i nieuprawnionego dostępu do dokumentacji medycznej.