Wyrażenie zgody na przekazywanie danych na poziom regionalny

Wyrażenie zgody na przekazywanie danych na poziom regionalny jest niezbędne do tego, aby dokumentacja medyczna wytworzona podczas wizyty u lekarza, była potem widoczna dla pacjenta przez Internet

  • Wyrażenie zgody jest na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia na poziomie regionalnym jest jednym z warunków niezbędnych do zapewnienia sobie możliwości przeglądania swojej dokumentacji medycznej przez Internet.
  • Podpisana przez pacjenta w podmiocie leczniczym zgoda upoważnia go do udostępnienia dla pacjenta przez Internet jego elektronicznej dokumentacji medycznej. Taka zgoda musi być wyrażona w każdym z podmiotów, w którym będzie tworzona elektroniczna dokumentacja medyczna, tj. w praktyce w każdym z podmiotów, w których leczy się pacjent.
  • Zgodę należy wyrazić osobiście podczas wizyty w podmiocie leczniczym. Wyraża się ją tylko raz w danym podmiocie.
  • Na Portalu Pacjenta będzie widoczna tylko ta dokumentacja, która została wytworzona po wyrażeniu zgody w danym podmiocie leczniczym.

Aby wyrazić w podmiocie leczniczym zgodę na przekazywanie danych na poziom regionalny, należy:

  1. Zgłosić się do rejestracji podmiotu leczniczego i poprosić o formularz zgody na przekazywanie danych na Portal Pacjenta systemu e-Zdrowie.
  2. Wypełnić formularz i podpisać zgodę.
  3. Pracownik podmiotu leczniczego zarejestruje wyrażone zgody w systemie szpitalnym.

Zgoda na przekazywanie danych na poziom regionalny jest wyrażana bezterminowo.

Możliwe jest odwołanie wyrażonej zgody.

Zgodę wyraź w każdym z podmiotów zintegrowanych w systemie PSIeZ jeszcze przed wizytą u lekarza.

Przez Portal Pacjenta zobaczysz tylko te dokumenty, które lekarz wytworzył już po wyrażeniu przez Ciebie zgody na przekazywanie danych na poziom regionalny.

przydatne linki