Aby zalogować się na posiadane konto użytkownika, należy

 1.  Wybrać opcję "Logowanie" znajdującą się w rogu ekranu.
 1. W wyświetlonym formularzu, należy:
 • wpisać swój login,
 • wybrać odpowiednią rolę użytkownika:
  • jako Pacjent,
  • jako Lekarz
 • wybrać sposób logowania (konto/profil zaufany*)
 • jeśli wybrana została opcja logowania kontem:
  • wpisać swój login lub PESEL
  • po wciśnięciu przycisku OK wpisać swoje hasło
 • jeśli wybrana została opcja logowania profilem, należy postępować zgodnie z przypisanym mu sposobem uwierzytelniania 
 1.  O skuteczności zalogowania świadczyć będzie przeniesienie do głównej strony portalu oraz pojawienie się imienia i nazwiska użytkownika w rogu ekranu.

 

* Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie do potwierdzania tożsamości w Internecie.
źródła oraz informacje jak założyć i potwierdzić Profil Zaufany
 

Na konto zalogować się można również używając swojego numeru PESEL zamiast loginu.

Po wprowadzeniu hasła użytkownika pojawił się błąd uwierzytelnienia?

Prawdopodobne są 2 przyczyny: