Aby uzupełnić/edytować dane na koncie na Portalu Pacjenta Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie, należy:

  1. W prawy górnym rogu kliknąć nazwę swojego konta.
  2. Wyświetli  się okienko umożliwiające edycję danych użytkownika (opcja: "Konto").
  3. Aby uzupełnić/edytować dane na koncie pacjenta, należy kliknąć opcję "Konto", która wyświetli aktualnie zapisane dane dot. użytkownika.
  4. Wciśnięcie przycisku "Edytuj dane kontaktowe" spowoduje wyświetlenie formularza umożliwiającego wprowadzenie danych.
  5. Po wprowadzeniu zmian w danych adresowych należy wcisnąć przycisk "Zapisz".

Nie ma możliwości samodzielnej zmiany danych osobowych, adresu e-mail i loginu

W celu zmiany tych danych należy wysłać odpowiednią prośbę na adres psiez@wrotapodlasia.pl.

Zgodnie z Regulaminem Portalu Pacjenta, wniosek o zmianę danych powinien zawierać:

  • login lub 4 ostatnie cyfry nr PESEL Użytkownika PP
  • imię i nazwisko Użytkownika PP
  • dane, które należy poprawić

Zgłoszenie zmiany danych musi zostać wysłane z adresu email, który jest przypisany do konta Użytkownika PP,
W sytuacjach wyjątkowych, np. utrata dostępu do dotychczasowej poczty email Użytkownika PP, Administrator ma prawo zadać dodatkowe pytania w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika PP.

przydatne linki