W celu zmiany zarezerwowanego terminu wizyty, należy:

  1. Przejść do modułu eRejestracja (patrz: Wejście do modułu eRejestracja).
  2. Wyświetlić terminy użytkownika, poprzez wybranie opcji Moje terminy.
  1. Na liście odszukać termin wizyty, który ma zostać zmodyfikowany i zaznaczyć go pojedynczym kliknięciem
  1. wybrać opcję Zmień termin na pasku narzędzi

W górnej części wyświetlonego okna znajdują się dane obecnej rezerwacji.

W tym miejscu można dokonać zmiany lekarza.

  1. W wyświetlonym okienku wybrać nowy, preferowany przez siebie termin wizyty i godzinę.
  1. Wcisnąć przycisk Dalej.
  2. W kolejnym okienku wyświetlone zostaną nowe dane rezerwacji.
  • Aby zmienić te ustawienia należy wcisnąć przycisk Wstecz.
  • Aby zatwierdzić zmianę terminy należy wcisnąć przycisk Wyślij.

W przypadku zmiany terminu wizyty również obowiązuje procedura potwierdzania ich przez podmiot leczniczy.

zmiana podmiotu leczniczego

Zmiana wizyty obejmuje tylko zmianę lekarza i terminu. Jeśli użytkownik chciałby dokonać zmiany podmiotu leczniczego musi anulować obecną wizytę i dokonać kolejnej rezerwacji terminu w wybranym przez siebie podmiocie.

zmiana terminu wizyty

Zmiana terminu wizyty lub jej anulowanie przez Portal Pacjenta dotyczy tylko rezerwacji dokonanych przez Portal Pacjenta

przydatne linki

Informujemy, iż przez Portal Pacjenta zapisać się można obecnie do następujących podmiotów leczniczych:

- SP ZOZ w Augustowie

- SP ZOZ w Bielsku Podlaskim

- SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

- SP ZOZ w Sejnach

- SP ZOZ w Sokółce

- SO w Grajewie

- SO w Kolnie

- SO w Wysokiem Mazowieckiem

- OR w Suwałkach

Elektroniczna rejestracja bezpośrednio w podmiotach leczniczych

Portal Pacjenta udostępnia poradnie oraz terminy wystawione przez podmioty lecznicze w związku czym nie mamy wpływu na ich ilość oraz faktyczną dostępność.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z podmiotami leczniczymi.