W celu zmiany zarezerwowanego terminu wizyty, należy:

  1. Przejść do modułu eRejestracja (patrz: Wejście do modułu eRejestracja).
  2. Wyświetlić terminy użytkownika, poprzez wybranie opcji Moje terminy.
  1. Na liście odszukać termin wizyty, który ma zostać zmodyfikowany i zaznaczyć go pojedynczym kliknięciem
  1. wybrać opcję Zmień termin na pasku narzędzi

W górnej części wyświetlonego okna znajdują się dane obecnej rezerwacji.

W tym miejscu można dokonać zmiany lekarza.

  1. W wyświetlonym okienku wybrać nowy, preferowany przez siebie termin wizyty i godzinę.
  1. Wcisnąć przycisk Dalej.
  2. W kolejnym okienku wyświetlone zostaną nowe dane rezerwacji.
  • Aby zmienić te ustawienia należy wcisnąć przycisk Wstecz.
  • Aby zatwierdzić zmianę terminy należy wcisnąć przycisk Wyślij.

W przypadku zmiany terminu wizyty również obowiązuje procedura potwierdzania ich przez podmiot leczniczy.

zmiana podmiotu leczniczego

Zmiana wizyty obejmuje tylko zmianę lekarza i terminu. Jeśli użytkownik chciałby dokonać zmiany podmiotu leczniczego musi anulować obecną wizytę i dokonać kolejnej rezerwacji terminu w wybranym przez siebie podmiocie.

zmiana terminu wizyty

Zmiana terminu wizyty lub jej anulowanie przez Portal Pacjenta dotyczy tylko rezerwacji dokonanych przez Portal Pacjenta

przydatne linki