Aby wyszukać termin wizyty, należy

  1. Przejść do modułu eRejestracja (patrz: Wejście do modułu eRejestracja).
  2. Na wyświetlonym ekranie wybrać miejscowość/miejscowości, w których użytkownik chciałby wyszukiwać odpowiedniej poradni.
  3. Zaznaczyć podmiot/podmioty lecznicze, wśród których użytkownik chciałby poszukiwać terminu. Aby zaznaczyć wszystkie podmioty lecznicze i wyszukać optymalny termin we wszystkich zintegrowanych w PSIeZ podmiotach leczniczych należy wybrać opcję Zaznacz wszystkie.Aby odznaczyć wybrane podmioty lecznicze należy wybrać opcję Odznacz wszystkie zaznaczone.
  4. Wcisnąć przycisk Dalej.
  5. Na wyświetlonym ekranie należy uzupełnić wybrany parametr wyszukiwania:

W wyniku wyszukiwania na ekranie wyświetlone zostaną terminy najbliższych wizyt we wszystkich zaznaczonych podmiotach leczniczych.

Kliknięcie na nazwisku wybranego lekarza i zaznaczenie odpowiedniej usługi medycznej umożliwi sprawdzenie kolejnych terminów wizyt oraz dokonanie rejestracji na wybrany przez siebie termin. (patrz: eRejestracja na wizytę)

logowanie

Użytkownik Portalu Pacjenta ma możliwość wyszukiwania terminu wizyty wśród wszystkich podmiotów zintegrowanych w systemie.

czyszczenie zawartości pola

Skasowanie zawartości pola wyszukiwania możliwe jest poprzez wciśnięcie przycisku X po jego prawej stronie.

przydatne linki