Wszystkie informacje o terminach użytkownika zapisane są w systemie eRejestracja w menu Moje terminy.

Aby wyświetlić wszystkie informacje dotyczące eRejestracji użytkownika, należy:

  1. Przejść do modułu eRejestracja (patrz: Wejście do modułu eRejestracja)
  2. w górnej części menu wybrać opcję Moje terminy

W wyświetlonym oknie widoczne będą wszystkie nadchodzące terminy rezerwacji, również te wcześniej anulowane lub niepotwierdzone.

Wykaz nadchodzących terminów wizyt zawiera:

  • nazwę podmiotu leczniczego
  • nazwę poradni
  • nazwisko lekarza
  • date i godzinę planowanej wizyty
  • status rezerwacji

Poszczególne statusy rezerwacji oznaczone są kolorami:

V - niepotwierdzona przez podmiot leczniczy

V - potwierdzona przez podmiot leczniczy

X - anulowana przez użytkownika

X - anulowana przez podmiot leczniczy

przydatne linki