Aby zarejestrować się na wizytę u lekarza za pośrednictwem Portalu Pacjenta, należy

 1. Przejść do modułu eRejestracja (patrz: Wejście do modułu eRejestracja). W kolejnych krokach wybrać parametry poszukiwanego terminu wizyty (patrz: Wyszukiwanie terminów), a w szczególności:
 1. wybrać miejscowość, a następnie podmiot leczniczy, do którego użytkownik chciałby się zapisać, wcisnąć przycisk Dalej
 2. wybrać:
 • poradnię, z listy Rodzaj poradni lub wpisać jej nazwę
 • i/lub wpisać nazwisko lekarza, do którego pacjent chciałby się zapisać
 • i/lub wpisać nazwę poszukiwanej usługi medycznej lub wybrać ją z listy
 1. Po wybraniu poradni, w dolnej części ekranu, pojawi się lista lekarzy, do których w tej chwili można zapisać się przez system eRejestracja na Portalu Pacjenta. Zmiana daty możliwa jest w kolejnym kroku.
 • Data po prawej stronie kolumny oznacza najbliższą datę, na którą można zarejestrować się w danej chwili do tego lekarza przez Portal Pacjenta.
 • Po prawej stronie ekranu informacyjne umieszczona jest pełna nazwa szpitala i poradni.
 1.  Aby wybrać lekarza, należy kliknąć na jego nazwisko i zaznaczyć opcję poniżej jego nazwiskiem (tutaj wizyta). W przeciwnym wypadku system wyświetli komunikat o nie wybraniu usługi medycznej.
 • widniejąca pod nazwiskiem lekarza opcja więcej pozwala na zapoznanie się dodatkowymi informacjami o lekarzu. Dane uzupełnia podmiot leczniczy, w którym lekarz pracuje.
 1. Wcisnąć przycisk Dalej.
 2. Wybrać preferowaną datę wizyty oraz godzinę wizyty.
 • Istnieje możliwość przeglądania dostępnych terminów poprzez "przewijanie" kolejnych miesięcy strzałkami < i >.
 • dostępne oznaczenia terminów:
 • format 08 - termin jest dostępny, tj. mogą istnieć dostępne godziny wizyt. Należy kliknąć na datę by to zweryfikować.
 • format 08 - termin jest niedostępny dla eRejestracji.
 • format 08 z czerwoną kropeczką - w tym terminie pacjent ma już zaplanowaną wizytę.
 • dostępne oznaczenia godzin:
 • format 00:00 - godzina jest dostępna.
 • format 00:00 - godzina jest niedostępna.
 • format 00:00 - o tej godzinie masz już zaplanowaną wizytę.
 1. Wcisnąć przycisk Dalej
 2. Na kolejnym ekranie zweryfikować prawidłowość danych osobowych pacjenta. Mogą one być przydatne, jeśli zaistnieje potrzeba kontaktu ze strony podmiotu leczniczego.
 3. Wcisnąć przycisk Dalej
 4. Kolejny ekran wyświetli zestawienie aktualnie wybranych parametrów eRejestracji, a w przypadku poradni wymagających skierowania, pytanie, czy planowana wizyta jest wizytą pierwszorazową czy kolejną (kontrolną).
 • jeśli użytkownik chciałby dokonać jeszcze zmiany terminu, wybiera przycisk Wstecz
 • jeśli planowania wizyta jest wizytą pierwszorazową, należy upewnić się, że opcja  Kontynuacja leczenia jest wyłączona i wprowadzić dane ze skierowania
 • jeśli planowana wizyta jest wizytą kontrolną (kontynuacją leczenia), należy zaznaczyć opcję Kontynuacja leczenia
 • Informacja o rezerwacji terminu zapisana będzie w menu Moje terminy

Po dokonaniu rezerwacji terminu wizyty użytkownik otrzymać powinien 2 wiadomości e-mail:

 1. wstępne potwierdzenie rezerwacji terminu, wysyłane przez system bezpośrednio po dokonaniu eRejestracji,
 2. potwierdzenie terminu wizyty przez podmiot leczniczy.

W przypadku poradni wymagających skierowania, pacjent zobowiązany jest dostarczyć jego oryginał do podmiotu leczniczego. Czas dostarczenia skierowania do podmiotu leczniczego, to 14 roboczych od dnia rezerwacji terminu.

W przypadku niedostarczenia skierowania w ww. terminie podmiot leczniczy ma ustawowe prawo do anulowania rezerwacji terminu.

Użytkownik ma możliwość zmiany wybranego terminu wizyty lub jego anulowania.

status wizyty

Rezerwacja oczekująca na potwierdzenie terminu przez podmiot leczniczy oznaczona będzie ikoną

brak potwierdzenia od PL

Jeśli, mimo nadchodzącego terminu wizyty użytkownik nie otrzymał potwierdzenia terminu wizyty od podmiotu leczniczego, należy skontaktować się z placówką telefonicznie.

eRejestracja

eRejestracja na wizytę nie wymaga posiadania konta aktywowanego kodem PIN.

eRejestracja możliwa jest od razu po założeniu konta na Portalu Pacjenta.

wiele podmiotów

Istnieje możliwość wybrania/zaznaczenia kilku miejscowości i podmiotów leczniczych w danej miejscowości lub wszystkich szpitali na raz.

liczba poradni

Liczba poradni i terminów, na które można się zapisać przez Portal Pacjenta jest zależna od indywidualnych uwarunkować podmiotu leczniczego i może ulegać zmianie.

eRejestracja dziecka

Jeśli chcesz zapisać do lekarza swoje dziecko, załóż mu odrębne konto na jego numer PESEL.

Możesz przypisać do niego własny adres e-mail.

Jeśli pacjent jest zarejestrowany do jakiejś poradni i termin wizyty jeszcze nie nadszedł, system nie pozwoli na rejestrację do poradni o takie samej specjalizacji.

eRejestracja nie dojdzie do skutku, a na dole ekranu wyświetli się stosowny komunikat.

anulowanie rezerwacji przez podmiot

Gdy podmiot leczniczy z jakiegoś powodu będzie musiał zmienić bądź anulować rezerwację terminu, użytkownik Portalu Pacjenta otrzyma wtedy na adres e-mail stosowną informację z wyjaśnieniem.

przydatne linki

Informujemy, iż przez Portal Pacjenta zapisać się można obecnie do następujących podmiotów leczniczych:

- SP ZOZ w Augustowie

- SP ZOZ w Bielsku Podlaskim

- SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

- SP ZOZ w Sejnach

- SP ZOZ w Sokółce

- SO w Grajewie

- SO w Kolnie

- SO w Wysokiem Mazowieckiem

- OR w Suwałkach

Elektroniczna rejestracja bezpośrednio w podmiotach leczniczych

Portal Pacjenta udostępnia poradnie oraz terminy wystawione przez podmioty lecznicze w związku czym nie mamy wpływu na ich ilość oraz faktyczną dostępność.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z podmiotami leczniczymi.