Konto użytkownika na Portalu Pacjenta umożliwia już elektroniczną rejestrację do podmiotów leczniczych zintegrowanych w systemie.