Wyszukiwanie elektronicznej dokumentacji medycznej

W sytuacji, gdy na przestrzeni lat i na podstawie kolejnych wizyt u lekarzy, dokumentacja medyczna jest mocno rozbudowana, istnieje możliwość przefiltrowania wyświetlanego spisu dokumentów i dopasowania wyniku wyświetlania do własnych preferencji.

Pasek zakładek

Okno dokumenty zawiera panel zakładek umieszczony po lewej stronie. Jego zawartość jest uzależniona od rodzajów dokumentów wczytanych do systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Przełączanie się pomiędzy zakładkami pozwala na sprawne przeglądanie dokumentacji medycznej.

Menu filtrowania

 1. W górnej części ekranu zamieszczony jest pasek z polami filtrowania, dzięki którym użytkownik może dokonywać selekcji wyświetlanych dokumentów.
 2. Filtrowanie wyświetlania odbywa się na podstawie dynamicznego podawania parametrów wyboru.
 3. Filtrowanie odbywać się może na podstawie:
 • wyboru nazwiska lekarza - wyświetlone zostaną tylko te dokumenty, które wytworzył lekarz o danym nazwisku
 • rodzaju dostępnej dokumentacji - gdzie wybrać można tylko ten rodzaj dokumentu, który chce się zobaczyć
 • jednostki, poradni, oddziału - opcja ta wyświetli tylko te dokumenty, które będą wytworzone w zaznaczonej komórce organizacyjnej
 • podmiotu leczniczego - wyświetli dokumenty tylko z konkretnego podmiotu leczniczego
 • daty powstania dokumentu - pozwala na określenie przedziałów czasowych, w których dokument został wytworzony, np. pozwoli na wyświetlenie dokumentów z całego roku 2016.
 1. W celu bardziej precyzyjnego wyświetlenia dokumentów można zastosować kilka filtrów wyświetlania jednocześnie.
 2. Aby wyświetlić cały spis należy wyłączyć założone filtry.

Wyszukiwanie tekstowe

 1. W sytuacji, gdy użytkownik chciałby znaleźć dokument zawierający określoną fazę słowną, należy w polu obok ikony lupy wprowadzić szukane słowo.

 

 1. W wyniku wyszukiwania wyświetlone zostaną wszystkie dokumenty zawierające wyszukiwaną frazę (w tym wypadku "serc").

Warunkiem uzyskania dostępu do rekordu pacjenta i elektronicznej dokumentacji medycznej jest posiadanie konta aktywowanego kodem PIN.

Aby dokumentacja była widoczna na Portalu Pacjenta, lekarz musi prowadzić dokumentację z wizyty w informatycznym systemie szpitalnym