Wczytywanie zewnętrznej dokumentacji medycznej

Istnieje możliwość dodania przez użytkownika Portalu Pacjenta dokumentacji medycznej wytworzonej w innym podmiocie leczniczym.

Przykładem takiej dokumentacji mogą być wyniki badań lub inne dokumenty wytworzone w podmiotach niezintegrowanych w systemie e-Zdrowie lub podmiotach prywatnych itp.

Aby dodać do systemu EDM e-Zdrowie zewnętrzną dokumentację medyczną, należy:

  1. przejść do systemu EDM
  2. W prawym rogu ekranu, przy nazwisku użytkownika kliknąć przycisk Dodaj, a następnie Dokument medyczny.
  1.  W wyświetlonym oknie wybrać:
  • rodzaj wczytywanego dokumentu medycznego - należy wybrać właściwy dokumentu
  • datę jego utworzenia
  • imię i nazwisko osoby, która wytworzyła dokument (lekarza)
  • podmiot, w którym dokument wystawiono (można skorzystać z sugestii systemu)
  • załącznik w formacie .jpg, lub .pdf zawierający zeskanowany dokument. Istnieje możliwość wczytania kilku załączników.

Na liście dokumentów, wczytana dokumentacja zostanie oznaczona wg rodzaju oraz opatrzona adnotacją Dokument wprowadzony przez pacjenta.

 

Każdy dokument wprowadzony samodzielnie przez użytkownika zostanie opatrzony przez system odpowiednią adnotacją.

Z systemu usunąć można tylko dokumenty samodzielnie dodane przez użytkownika.