Przeglądanie elektronicznej dokumentacji medycznej

Aby zobaczyć swoją dokumentację medyczną na Portalu Pacjenta, należy otworzyć kolejne dokumenty:

Dokumenty

 1. W wyświetlonym oknie przejść na zakładkę "Dokumenty"
 2. Na przedstawionym ekranie widoczna będzie dokumentacja medyczna przesłana przez podmioty lecznicze, w tym karty informacyjne, historie zdrowia i choroby itp.
 3. Otwarcie każdego z dokumentów możliwe jest poprzez dwukrotne kliknięcie na jego nazwie.
 1. W lewej części ekranu wyświetlona zostanie treść otwartego dokumentu. Zawartość uzależniona jest od jego rodzaju.
 2. W prawym panelu widoczne jest nazwisko lekarza, który dokumentację wprowadził i nazwa podmiotu leczniczego.
 3. Do zamknięcia dokumentu służy przycisk "Zamknij" po prawej stronie ekranu.

Badania

 1. W wyświetlonym oknie przejść na zakładkę "Badania"
 2. Na przedstawionym ekranie widoczne będą wyniki badań przesyłane przez podmioty lecznicze
 1. kliknięcie na analizowanej wartości wyniku pozwoli na przeniesienie użytkownika do treści dokumentu źródłowego, z którego pobrana została wartość wyniku. Pozwoli to użytkownikowi na analizę wyników badań w świetle konkretnej historii leczenia.

Parametry życiowe

 1. W wyświetlonym oknie przejść na zakładkę "Parametry życiowe"
 2. Na przedstawionym ekranie widoczne będą zapisane przez użytkownika informacje nt jego wzrostu, wagi, ciśnienia i temperatury. Informacje liczbowe zostaną dodatkowo zobrazowane na wykresach.

Warunkiem uzyskania dostępu do rekordu pacjenta i elektronicznej dokumentacji medycznej jest posiadanie konta aktywowanego kodem PIN.

Aby dokumentacja była widoczna na Portalu Pacjenta, lekarz musi prowadzić dokumentację z wizyty w informatycznym systemie szpitalnym