Możliwy jest wydruk dokumentacji medycznej dostępnej na Portalu Pacjenta.

W celu wydruku należy:

  1. Zaznaczyć pola wyboru obok dokumentu, który chce się wydrukować.
  1.  W górnej części ekranu wyświetlony zostanie pasek narzędzi drukowania i eksportu:
  • aby zobaczyć jakie dokumenty zostały zaznaczone należy kliknąć ikonkę trójkąta obok opcji Wybrano 1 dokument (w przypadku niniejszego przykładu)
  • aby zaznaczyć wszystkie dokumenty należy wcisnąć przycisk Zaznacz wszystkie

 

 

  • aby wydrukować zaznaczone dokumenty należy wcisnąć opcję Drukuj
  • aby dokonać eksportu zaznaczonych dokumentów do formatu .xml lub .pdf należy wcisnąć opcję Eksportuj

 

Warunkiem uzyskania dostępu do rekordu pacjenta i elektronicznej dokumentacji medycznej jest posiadanie konta aktywowanego kodem PIN.

Aby dokumentacja była widoczna na Portalu Pacjenta, lekarz musi prowadzić dokumentację z wizyty w informatycznym systemie szpitalnym