Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

System elektronicznej dokumentacji medycznej na Portalu Pacjenta umożliwia wgląd do swojej dokumentacji medycznej udostępnionej przez podmiot leczniczy

Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych wrażliwych, dostęp do dokumentacji wymaga spełnienia pewnych warunków, jakimi są wyrażenie zgody na przekazywanie danych na poziom regionalny i aktywacja konta w podmiocie leczniczym.