Kontakt z redakcją

Prosimy o wprowadzenie pytania lub informacji

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pod adresem: https://bip.wrotapodlasia.pl/klauzula.html

Dostęp alternatywny

Kontakt z Zespołem Zarządzania Podlaskim Systemem Informacyjnym e-Zdrowie, możliwy jest również poprzez wysłanie wiadomości email, na adres psiez@wrotapodlasia.pl.

Ważne!

 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi.
 • Dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi, to: adres mailowy, natomiast inne dane są niezbędne do udzielenia pomocy w określonej sprawie. 
 • W przypadku konieczności szerszej identyfikacji użytkownika powiadomimy o tym fakcie w odpowiedzi na zgłoszenie.
 • Z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych, prosimy o nie przesyłanie w treści wiadomości pełnych numerów PESEL oraz haseł do kont na Portalu Pacjenta.

eRejestracja

W przypadku błędu eRejestracji, prosimy o podanie:

 1. nazwy podmiotu leczniczego, w którym wystąpił błąd
 2. nazwy poradni
 3. nazwiska lekarza
 4. daty i godziny na którą użytkownik próbował się zapisać
 5. szacunkowej godziny wystąpienia błędu.

Przyspieszy to możliwość identyfikacji problemu.

 

Zmiana danych osobowych

W przypadku konieczności zmiany danych osobowych, prosimy o podanie:

 1. loginy lub 4 ostatnich cyfr nr PESEL użytkownika
 2. imienia i nazwiska użytkownika
 3. danych, które należy poprawić.

Wiadomość powinna być przesłana z adresu email przypisanego do konta użytkownika.

Informujemy, iż przez Portal Pacjenta zapisać się można obecnie do następujących podmiotów leczniczych:

- SP ZOZ w Augustowie

- SP ZOZ w Bielsku Podlaskim

- SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej

- SP ZOZ w Sejnach

- SP ZOZ w Sokółce

- SO w Grajewie

- SO w Kolnie

- SO w Wysokiem Mazowieckiem

- OR w Suwałkach

Elektroniczna rejestracja bezpośrednio w podmiotach leczniczych

Portal Pacjenta udostępnia poradnie oraz terminy wystawione przez podmioty lecznicze w związku czym nie mamy wpływu na ich ilość oraz faktyczną dostępność.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z podmiotami leczniczymi.